OM TÄVLINGEN

MPC Stjärnjakten

2020 blir tionde året som MPC Stjärnjakten genomförs och för varje år har tävlingen vuxit medstarkare inramning. Det har blivit mer krävande utmaningar i form av höghöjdsbana,matlagning,hinderbana ochdykning. Tävlingsbanan har gjorts tajtare för att höja tävlingsnerven och vara mer miljövänlig. Till varje år tas det även fram en egen klädkollektionmed mera.

Information

Ledtrådarna till varje skatt/utmaning ges i tre steg där poäng dras av för varje ledtråd som används. Team om minimum tresjömän/kvinnorutrustas med specifika verktyg för att finna skatterna som ärgömda under vatten, i land, på öde öar o.s.v.

MPC Stjärnjakten startar med att teamen samlas för frukost ochgenomgång,innan de skickas ut åtvarsitt håll i jakten på de åtta skatterna. Vid varje skatt ges en utmaning där teamet väljer den deltagare som ska representera sitt team, poäng ges efter resultat och adderas till laget. Totalvinnare blir det team som lyckas finna skatterna snabbast, använt minst antal ledtrådar ochbäst klarat utmaningarnabäst vid skatterna.

MPC Stjärnjakten ska förena nytta med nöje genom att företag ska ges ett unikt nätverkande. Detta ger i sin turmöjligheter till teambuilding både inom och mellan lagenkombinerat med sportslig tävlingsnerv och nöje.

Eventet är i första hand inriktat till företag som deltar med egna team. Företagen har även möjlighet att profilera sig i flera nivåer, från titelpartner till skattvärd.

Attraktionen i eventet bygger på en kombination av det unika upplägget, tävlingsmomentet och tillfälle till teambuilding. Inramningen och det mediala intresset skapar också stora möjligheter till marknadsföring av det egna företaget genom t.ex. stripning av den egna båten och olika former av partnerskap.

Vårt långsiktigamål är attständigt utveckla evenemanget kvalitetsmässigt och genom att addera unika koncept. Vi strävar efter att utöka antal orter.

“Vi kan erbjuda unika upplägg med det lilla extra”

INSTAGRAM

MPC har 16 års erfarenhet av relationsskapande verksamhet och skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras kunder.
Våra insatser kännetecknas av hög klass och utförs med ett stort personligt engagemang samt hög servicenivå. Nedan finns ett urval av våra kunder.